เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003092
หมายเลขทรัพยากรi00003553
บาร์โค้ดE04797
เล่มC.3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0