พร้อมเปิดให้บริการห้องสมุด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


    ห้องสมุด ททท. พร้อมเปิดบริการห้องสมุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านนำหนังสือที่ยืมค้างไว้ สามารถส่งคืนได้ที่ห้องสมุด ทางห้องสมุดจะไม่คิดค่าปรับทุกกรณี

 

 
วันที่ประกาศ 9 มิ.ย. 2563 14:56 | View [16]

Page :  1