แจ้งปิดการใช้บริการห้องสมุดชั่วคราว ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2563


ผู้ใช้บริการกรุณานำหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ยืมจากห้องสมุด ส่งคืนภายใน 30 พ.ย. 2563

และห้องสมุดจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2563

พร้อมเปิดให้บริการ 2 ม.ค. 2564


 
วันที่ประกาศ 18 พ.ย. 2563 09:51 | View [18]

Page :  1