ห้องสมุดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชั้น M เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2180, 2170-74
โทรสาร 0 2652 8270

E-Mail : Library@tat.or.th

Facebook : facebook.com/tatlibary

ID Line Official : @tatlibraryการเดินทาง

ทางเรือ คลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออโศก
ทางรถโดยสารประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 556
รถไฟฟ้า MRT ขี้นสถานีเพชรบุรี