เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003092
หมายเลขทรัพยากรi00003551
บาร์โค้ดE04723
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0