เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000605
หมายเลขทรัพยากรi00000609
บาร์โค้ดE04312
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0