เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000605
หมายเลขทรัพยากรi00000608
บาร์โค้ดE04311
เล่ม C.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0