เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000194
หมายเลขทรัพยากรi00000303
บาร์โค้ดE04141
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0