เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000194
หมายเลขทรัพยากรi00014469
บาร์โค้ดE03180
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0