เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000547
หมายเลขทรัพยากรi00000744
บาร์โค้ดE03828
เล่มC.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0