เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000547
หมายเลขทรัพยากรi00014910
บาร์โค้ดE03827
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0