เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000160
หมายเลขทรัพยากรi00000102
บาร์โค้ดE02973
เล่มC.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0