เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000160
หมายเลขทรัพยากรi00014268
บาร์โค้ดE02972
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0