เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000516
หมายเลขทรัพยากรi00000597
บาร์โค้ดE02893
เล่มC.3
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0