เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000516
หมายเลขทรัพยากรi00014763
บาร์โค้ดE02892
เล่มC.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0