พบ 6 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องnew รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความต้องการเชิงลึกที่มีต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย [e-book] / บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : จีน [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : จีน [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องnew ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) : บราซิล และอาร์เจนตินา [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องnew รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) : บราซิล และอาร์เจนตินา : อาร์เจนตินา [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องnew รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) : บราซิล และอาร์เจนตินา : บราซิล [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย