พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] / บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด.
ชื่อผู้แต่งแบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBangkok inside out / Daniel Ziv.
ชื่อผู้แต่งZiv, Daniel.
สำนักพิมพ์Bangkok : Asiascapes Publishing, 2005.
เลขเรียก915.93 ZB
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTop 10 Bangkok / Ron Emmons.
ชื่อผู้แต่งEmmons, Ron.
สำนักพิมพ์London : Dorling Kindersley Limited, 2008.
เลขเรียก915.93 ETT
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องArchitecture 101 : from Frank Gehry to Ziggurats, an essential guide to building styles and materials /​ Nicole Bridge.
ชื่อผู้แต่งBridge, Nicole.
สำนักพิมพ์Massachusetts : Adams Media , 2015.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBoundless Books : So Literary Classics Transformed into Works of Art / Postertext.
ชื่อผู้แต่งPostertext.
สำนักพิมพ์SanFrancisco : ChronicleBooks, 2016
เลขเรียก686 PBL
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องThe Magic of Bangkok / Sean Sheehan.
ชื่อผู้แต่งSheehan, Sean.
สำนักพิมพ์Bangkok : Asia Books, 2002.
เลขเรียก915.93 SMB
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCode Green : Experiences of lifetime / Roz Hopkins.
ชื่อผู้แต่งHopkins, Roz.
สำนักพิมพ์Victoria : Lonely Planet, 2006.
เลขเรียกT 338.47628 HCG
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องRecommendations on Accessible Tourism / UNWTO.
ชื่อผู้แต่งUNWTO.
สำนักพิมพ์Madrid : UNWTO, 2013.
เลขเรียกT 338.4791 URT
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSoutheast Asia on a Shoestring : Big trips on Small Budgets / China Williams.
ชื่อผู้แต่งWilliams, China.
สำนักพิมพ์Australia : Lonely Planet, 2012.
เลขเรียก915.9 CSA
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องEdt top 10 : 150 most famous eat drink travel destinations / Kullawan Wijitpat.
ชื่อผู้แต่งKullawan Wijitpat.
สำนักพิมพ์Nonthaburi : SAMART Multimedia, 2015.
เลขเรียก915.93 KET
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAmazing 55 Secondary Cities[ / Tourism Authority of Thailand.
ชื่อผู้แต่งTourism Authority of Thailand.
สำนักพิมพ์Bangkok : TAT , 2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องX: the Experience When Business Meets Design / Solis, Brian.
ชื่อผู้แต่งSolis, Brian.
สำนักพิมพ์New Jersey : John Wiley & Sons , 2015.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องThe Red Thread : Nordic Design / Emilia Terragni.
ชื่อผู้แต่งTerragni, Emilia.
สำนักพิมพ์London : Phaidon, 2017
เลขเรียก745.20948 TRT
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความต้องการเชิงลึกที่มีต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย [e-book] / บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จำกัด, 2562.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : สเปน (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย