เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013760
หมายเลขทรัพยากรi00017428
บาร์โค้ดJN0010737
เล่มปีที่ 40 ฉ.948 กรกฎาคม 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสาร
วันที่นำเข้า1 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0