เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013760
หมายเลขทรัพยากรi00016309
บาร์โค้ดJN0010040
เล่มปีที่ 40 ฉ.942 มกราคม 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสาร
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม2