เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00018438
หมายเลขทรัพยากรi00017074
บาร์โค้ดE07436
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า5 เม.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม7