เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00017971
หมายเลขทรัพยากรi00015949
บาร์โค้ดE07199
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า23 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0