เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00009614
หมายเลขทรัพยากรi00013007
บาร์โค้ดE06608
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0