เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007679
หมายเลขทรัพยากรi00012724
บาร์โค้ดE06223
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0