เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007125
หมายเลขทรัพยากรi00011167
บาร์โค้ดE05980
เล่มV.7
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0