เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007122
หมายเลขทรัพยากรi00011425
บาร์โค้ดE05977
เล่มV.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0