เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006409
หมายเลขทรัพยากรi00006888
บาร์โค้ดE05902
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0