เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004627
หมายเลขทรัพยากรi00004969
บาร์โค้ดE05539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0