เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003608
หมายเลขทรัพยากรi00004300
บาร์โค้ดE05501
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0