เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003600
หมายเลขทรัพยากรi00004346
บาร์โค้ดE04972
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0