เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003200
หมายเลขทรัพยากรi00003682
บาร์โค้ดE04704
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0