เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003098
หมายเลขทรัพยากรi00003612
บาร์โค้ดE04590
เล่มC.3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0