เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000491
หมายเลขทรัพยากรi00000343
บาร์โค้ดE04426
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0