เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000206
หมายเลขทรัพยากรi00014277
บาร์โค้ดE03848
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0