เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000604
หมายเลขทรัพยากรi00016051
บาร์โค้ดE03843
เล่มC.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า8 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0