เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000564
หมายเลขทรัพยากรi00000605
บาร์โค้ดE03770
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0