เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000102
หมายเลขทรัพยากรi00000211
บาร์โค้ดE03499
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0