เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000554
หมายเลขทรัพยากรi00014915
บาร์โค้ดE03494
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0