เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000189
หมายเลขทรัพยากรi00014401
บาร์โค้ดE03491
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0