เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000381
หมายเลขทรัพยากรi00014693
บาร์โค้ดE02964
เล่มV.5
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0