เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000078
หมายเลขทรัพยากรi00000019
บาร์โค้ดE02880
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บWTO
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0