เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000591
หมายเลขทรัพยากรi00014724
บาร์โค้ดE02748
เล่มV.8
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0