เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000559
หมายเลขทรัพยากรi00014770
บาร์โค้ดE02293
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTourism
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0