เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000298
หมายเลขทรัพยากรi00000510
บาร์โค้ดE01517
เล่มC.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0