ชื่อเรื่อง ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ / สมชาย ณ นครพนม.
ผู้แต่ง สมชาย ณ นครพนม
ชื่อชุด รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562
รูปเล่ม 158 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด