ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี) / สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.
ผู้แต่ง สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พิมพลักษณ์ เพชรบุรี : สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2544
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 220 หน้า : ภาพประกอบ ตาราง
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด