ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการเปิดเสรีด้านการบริการและการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน เอเปค และองค์การการค้าโลก เล่มที่ 2 / ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546
รูปเล่ม 208 หน้า : ตาราง
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด