ชื่อเรื่อง สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ [e-book] = Tourism situation and marketing strategy : overseas market 1996-97 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2539
รูปเล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ : ตาราง
ลิงค์ สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_10
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_11
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_12
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_14
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_15
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_16
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_17
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_18
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_19
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_1
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_20
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_21
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_22
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_23
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_24
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_25
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_26
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_27
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_28
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_29
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_2
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_30
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_31
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_32
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_33
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_34
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_35
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_36
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_37
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_38
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_39
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_3
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_40
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_41
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_4
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_5
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_6
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_7
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_8
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ_9
  สรุปสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม Tourism Authority of Thailand
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด