ชื่อเรื่อง สรุปรายงานผลการวิจัย เรื่อง บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย = Tourism and economic development in Thailand [e-book] / เสนอต่อ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. หน่วยวิจัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2520
รูปเล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ : ตาราง
ลิงค์ http://tourismlibrary.tat.or.th/link/book/T06454.pdf
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม Thai University Research Associates
  Tourist Organization of Thailand
  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด