ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายรายได้และการไหลออกของรายได้จากการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยว = Distribution and leakages of tourism revenues in business of hotels and tour agencies [e-book] / วุฒิเทพ อินทปัญญา, สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และ สมพร ศิลป์สุวรรณ์
ผู้แต่ง วุฒิเทพ อินทปัญญา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532
รูปเล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ : ตาราง
ลิงค์ http://tourismlibrary.tat.or.th/link/book/T07555.pdf
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม สมพร ศิลป์สุวรรณ์
  สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด