ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสวัสดิการสังคมและผู้ใช้แรงงาน = The study of government initiatives in promoting social-welfare tourism of workers [e-book] / สุรพล ปธานวนิช.
ผู้แต่ง สุรพล ปธานวนิช
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2536
รูปเล่ม 216 หน้า : ตาราง
ลิงค์ http://tourismlibrary.tat.or.th/link/book/T09220_136.pdf
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม นฤมล นิราทร
  ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด