ชื่อเรื่อง บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2540 = Labour force in tourism industry 1997 : executive summary / เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง ยูนิเวอร์ซัล เทคโนโลยี แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป
รูปเล่ม 83 หน้า : ตาราง
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม Tourism Authority of Thailand
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา Unknow
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด